Matteo Colombini

Jeg er en resultatorientert kandidat med eleve års yrkeserfaring.

Siden februar 2003 har jeg

jobbet for et sivilingeniørfirma, først som lærling, senere som en selvstendig næringsdrivende prosjektleder.Jeg er for tiden konsulent for konsekvensanalyse,  design, inspeksjon og testing av HVAC-systemer og systemer for fornybar energi. Mine oppgaver omfatter utforming og tilsyn av varmeutstyr, kjøling, kjøleutstyr (og systemer for fornybar energi), diagnostisering og problemløsning, produksjonav deler og programmering av vedlikeholdsaktiviteter. Jeg har faglig kvalifikasjon som industriingeniør (med fordypning i kjemi) og god kjennskap til fire språk.

Matteo Colombini