Erfaring

Siden april 2006

Konsulent

har jeg vært selvstendig næringsdrivende, og arbeidet som profesjonell prosjektleder og anleggsleder

Siden april 2006, har jeg vært selvstendig næringsdrivende, og arbeidet som profesjonell prosjektleder og anleggsleder for et sivilingeniørfirma. Jeg jobber som konsulent med konsekvensanalyser, design, inspeksjon og testing av industrielle, kommersielle og private HVACsystemer (inkludert rørsystemer) og fornybare energisystemer (solcelle, vindkraft og biomasse).

Min kompetanse og viktigste realiseringer hittil har vært: utforming og tilsyn av installasjoner, programmering og gjennomføring av vedlikehold innen oppvarming, kjøling, kjøleutstyr og fornybare energisystemer, diagnostisering av systemproblemer og identifisering av nødvendig utstyr og løsninger. Fremstilling av utstyrsdeler (for å dekke spesielle behov), omstrukturering av hele systemer for oppvarming, ventilasjon og kjøling, samt utforming av et fornybart energisystem integrert i et allerede eksisterende system, for å maksimere effektiviteten og redusere kostnadene.

Februar 2003 – Februar 2005

Maurizio Cerrai sivilingeniørfirma

jeg jobbet som assistent ved avdelingen for oppvarming og brannvern

var jeg lærling ved Maurizio Cerrai sivilingeniørfirma (Via di Salviano,184 I57124 Livorno), hvor jeg jobbet som assistent ved avdelingen for oppvarming og brannvern, avdelingen for inspeksjon av arbeidsplasser, samt ved design- og konsulentavdelingen. Siden april 2006, har jeg vært selvstendig næringsdrivende, og arbeidet som