utdannelse

Faglige kvalifikasjoner: Industriell ingeniør fra februar 2003 til feb. 2005
(med fordypning i kjemi)


ITIS "L. DA Vinci" (Industriell Teknologisk CollegeIndustrielt Teknisk Institutt) kvalifikasjonsnivå: PS3 Diplom i postsekundært nivå (3­43-­4 år), Art. 11 d Anerkjennelse i henhold til direktiv 2005/36 / /EF: Generelt system for anerkjennelse, primærgradførste grad.


Industriell Tekniker Diplom tekniker med diplom fra september 1992 til juli 2000
(med fordypning i kjemi)

ITIS "XX" (Industriell Teknologisk College)Industrielt Teknisk Institutt) Analyse og fremstilling av organiske, biologiske og uorganiske kjemikalier gjennom klassisk og instrumentell analyse. Funksjonell dimensjonering av små kjemiske og biologiske installasjoner.